Erti's Incredimail    

Update December 29-2011....

Scroll naar onder voor het briefpapier*************************Scroll down to go to the stationary

WŠt is Incredimail? 
DEMO (Engels)


Download de Nederlandse Versie

Je kunt Incredimail gratis gebruiken
Ook kun je een versie kopen, lees maar op hun site.
Ze hebben nog een programma....Lettercreator.....
Daarmee maak je zelf briefpapier (Niet gratis)
Het briefpapier dat op Erti's website staat kun je gratis
downloaden, om te gebruiken in je Incredimail
Klik op een voorbeeld om het te downloaden en je kunt
het direct in je Incredimail gebruiken.
Het is met 1 klik te downloaden bij gebruik van Explorer.
Gebruik je Mozilla Firefox download je de briefpapiertjes
als een zipfile ůf je gebruikt gewoon een add-on:

Firefox Add-ons for explorer

Het is ten strengste verboden om mijn briefpapier te
"strippen" en de onderdelen los van elkaar te gebruiken!!!!


Je kunt nu ongeveer
3000 briefpapiertjes downloaden
in allerlei verschillende categoriŽn. En helemaal gratis!!
Dit zal ook steeds aangevuld worden.


Natuurlijk zijn donaties om de webruimte te betalen
meer dan welkom, klik op Knorrie om er alles over te lezen:

Tevens zijn er nu enkele betaalde briefpapiertjes.
Ze kosten Ä 2,50 per stuk (niet geanimeerd)
Hiervoor kun je het briefpapier in het algemeen binnen
48 uur na betaling in je mailbox verwachten en ze komen niet
bij de gratis briefpapiertjes te staan.
De keuze zal hier steeds uitgebreider worden.

Je tekst moet wel in het briefhoofd passen!!

Genoeg gepraat..ga naar het briefpapier en geniet!

 

         

 

What's Incredimail?
DEMO (Engels)


 Download the English Version

You can use Incredimail for free
You can also buy it, you can read about it on their site
They have another program too.......Lettercreator......
You can make your own letters with it. (Not free)
You may download the letters on Erti's website for free, so you can
use them in your Incredimail.
Just click on the example of a letter to download
and it will be in your Incredimail, ready to use.
You can download with 1 click if you use Explorer.
If you are using Mozilla Firefox, you have to download
the stationeries as a zipfile or just use an add-on:
Firefox Add-ons for explorer

It is absolutely forbidden to strip my letters and
to use the parts separate from each other!!!

You can download circa 3000 letters now in
all sorts of categories. It's all free!!
It will be expanded regularly.

Of course donations to pay the web space are more then welcome,
click on the little pig called Knorrie to read all about it:

There are also a few paid letters.
The costs are Ä 2,50 a piece (not animated)
You can expect the letter in your mailbox within
48 hours after you paid for it and they will not be added to
the free letters on the website.
This section will be expand in the future.

Your text has to fit within the image borders!!

Enough talking...go to see the letters en enjoy!